Simuldanismanlik.com

SİMUL CONSULTANCY

Ümit, 2510. Cad. No:16, 06810
Çankaya / ANKARA

TEL. :   +90 312 472 34 21

FAKS: +90 312 472 34 23

Simul Danışmanlık, ister fiziksel ister operasyonel olsun, son derece başarılı projeler sağlayan işler geliştirmek için Müşterilerimizle yakın bir ortaklık içinde çalışır. Müşteri bazlı özel stratejik iş planlarımız ile en zorlu pazarlarda bile somut sonuçlar üretiyoruz.

İş Geliştirme hizmetlerimiz şunları içerir:

  • Güçlü yanları ve eksiklikleri tespit etmek için şirketinizin politikaları ve süreçleri hakkında düzenli, derinlemesine analizler yapmak.
  • Ciroyu en üst düzeye çıkarmak için mevcut ve gelecek vaat eden iş sözleşmelerini analiz etmek ve yeniden formüle etmek.
  • Müşterilerin ihtiyaçlarını, rakiplerin faaliyetlerini ve henüz keşfedilmemiş umut verici yolları aydınlatmak için pazarı incelemek.
  • Eğilimleri belirlemek ve makul hedefler belirlemek için şirket finansmanını incelemek.
  • Yöneticilerle istişare içinde kısa ve uzun vadeli, eyleme geçirilebilir planlar hazırlamak.
  • Katılımlarını sağlamak için personelle stratejilerin iletilmesi.
  • İş stratejilerinin faydasını desteklemek için personeli uygun teknikler konusunda eğitmek.
  • Standartlaştırılmış metrikleri kullanarak ilerlemenizi gözden geçirme.
  • Başarıları ve fırsatları yakalayan ayrıntılı raporların derlenmesi.
  • Müşteri bazlı özel stratejik iş planlarının hazırlanması.

Yaklaşımımızın kökleri, sonuç getiren dürüst ve şeffaf danışmanlıkla sizin çıkarlarınıza en uygun olana odaklanan açık ve etkili iletişime dayanmaktadır.